Konkurranser og regler

KLUBBKONKURRANSE

 1. Konkurransen er åpen for alle medlemmer av Bergen Kameraklubb.
 2. Til konkurransen kan innsendes bilder som ikke tidligere er premiert i klubbkonkurranser, dvs fått premie eller diplom/hederlig omtale (HO) i samme konkurranse.
 3. Dersom antall bilder innenfor en klasse er mindre enn 5 og antall autorer mindre enn tre, kan styret avlyse vedkommende klasse.
 4. Hver autor kan delta med inntil 4 enkeltbilder og/eller 3 kolleksjoner i klassene projeksjon (digitale og dias), svart/hvitt og fargepapir. Kolleksjonene kan inneholde fra 3 til 5 bilder. Autor kan ikke delta med samme bilde i flere klasser i samme konkurranse. Projeksjonsbilder, monokrom og fargekopi med identiske motiv regnes som samme bilde.
 5. Papirkopier merkes på baksiden i øvre venstre hjørne med autors navn, adresse, og bildets tittel.

Merking av bilder

Dias merkes med ”tommelfingermerke” i det rettvendte dias nedre venstre hjørne og med autors navn, adresse og bildets tittel.

Digitale filer merkes med klubbens navn forkortet (BKK),  autors navn, klasse og bildets tittel.
Eksempel: Klubbmedlem Ole Olsen deltar i klassen projeksjonsbilder med et bilde som har titelen Rype i snøen.
Den digitale filen merkes da slik: BKK-ole_ olsen-PR-rype_i_snøen.
Merk at hovedelementene skilles med bindestrek mens skillet mellom fornavn, mellomnavn og etternavn og skillet
mellom flere ord i titelen gjøres med underscore.

Klassen angis slik:

FP:      Farge papir

PR:      Projeksjon

MK:    Monokrom

Kolleksjoner kan bestå av fem bilder, hver kolleksjon nummereres og i tillegg angis bildene
i visningsrekkefølge slik:  K1-1 til K1-5 ,K2-1 osv.

Bilder som ikke er riktig merket kan tas ut av konkurransen.

Deltakergebyr

Deltakergebyr for hver klasse skal innbetales ved innlevering til konkurransen. Deltakergebyret fastsettes av styret.
Gjeldende deltakergebyr:

Deltakelse i en klasse:            Kr. 100,-

Deltakelse i flere klasser:       Kr. 150,-

Innleverte bilder uten deltakergebyr blir tatt ut av konkurransen.

Bildestørrelse og format

 1. Opptaket skal være utført av autor. Største tillatte format på papirkopier er A3/A3+  og maksimal tykkelse er 2 mm medregnet eventuell montering. Dias skal monteres i rammer 5 x 5 cm (utvendig mål). Dias som medfører problemer under visning pga montering kan refuseres. Digitale projeksjonsbilder skal ha en størrelse og oppløsning som for Landskonkurransen til NSFF (Norgesmesterskapet i Fotografering); lengste side 2400 piksler og ikke over 3 Mb. For alle bilder (også papirbilder) skal det lastes opp en digital fil på NSFF sine sider.
 2. Bildene bedømmes av en jury oppnevnt av konkurranseutvalget/styret. Juryen bør bestå av minst 3 personer med gode billedkunnskaper og bør fortrinnsvis være utenbys.
 3. Juryens avgjørelse er endelig, dog kun så lenge den er i overensstemmelse med konkurransereglene for øvrig. I tilfellet kan styret diskvalifisere bilder, men medlemmet skal først ha anledning til å uttale seg.
 4. BKK har rett til utstilling av de deltakende bilder, men bare i forbindelse med selve konkurransen. Offentliggjørelse i samme forbindelse forutsettes å være tillatt, men autor kan nekte om ønskelig. Dersom bildet er av en slik art at det forutsettes å foreligge en modelltillatelse er dette autors ansvar. For øvrig tilhører alle rettigheter autor.
 5. BKK er bare ansvarlig for skade eller tap, begrenset oppad til verdien av det fotografiske materiell.
 6. Deltakelse i BKK.s konkurranser medfører akseptering av disse regler.

 

KVELDENS BILDE

Dette er en konkurranse som avholdes på medlemsmøtene og hvor alle medlemmer kan levere 2 bilder.
Styret bestemmer om konkurransen skal være i projeksjon, monokrom eller fargepapir. Maksimal størrelse for papirkopier i KB er A4. De tilstedeværende er jury og avgir stemmer ved å prioritere tre bilder. Det bildet som får flest stemmer kåres til kveldens bilde.

Bilder som får tildelt stemmer teller med i konkurransen om årets fotograf etter nærmere
poengberegning (Se Årets Fotograf). Styret fører nøyaktig protokoll for hver enkelt konkurranse
med alle medlemmers navn og poeng.

 

ÅRETS FOTOGRAF

Dette er en konkurranse om tittelen Årets fotograf. Poeng beregnes etter plasseringene oppnådd i konkurranser gjennom året. Den som ved årets slutt har oppnådd flest poeng tildeles tittelen Årets fotograf.

Poeng kan samles i følgende konkurranser og med følgende poengberegning.

Klubbkonkurranser inkl. kveldens bilde

NM/Landskonkurranser:
1 plass             gir        10 poeng
2 plass             gir         7 poeng
3 plass             gir         5 poeng
Diplom/HO    gir         3 poeng
Antatt             gir         1 poeng

Kveldens bilde:
1 plass             gir        6 poeng
2 plass             gir        5 poeng
3 plass             gir        4 poeng
4 plass             gir        3 poeng
5 plass             gir        2 poeng

Alle andre bilder som har fått stemmer gis 1 poeng.
Styret fører nøyaktig protokoll over poengberegningen.

 

B.K.K Hederstegn   

Det deles ut hederstegn til medlemmer som har samlet poeng i  klubbkonkurranser og/eller påtatt seg verv i klubben.

Følgende hederstegn kan oppnås:

Bronse              50 poeng

Sølv                150 poeng

Gull                 300 poeng

Hederstegnet er klubbens medalje med inskripsjon på baksiden.

Poeng oppnås på følgende måte:

Poengberegning klubbkonkurranser: som for Årets fotograf.
Poengberegning for verv i klubben:

Leder              7 poeng
Sekretær        5 poeng
Kasserer         5 poeng

Øvrige styremedlemmer 3 poeng.
Medlemmer av andre utvalg 3 poeng.

Styret fører nøyaktig protokoll over poengberegningen.

 

Comments are closed.