Om klubben

BERGEN KAMERAKLUBB er en klubb for fotointeresserte i alle aldre.

Vi ønsker alle typer fotografer velkommen som medlemmer, enten er nybegynner eller kan mye. Her er ingen formelle opptaks- eller utstyrskrav. Det eneste som forlanges er at du liker å fotografere og å omgås andre mennesker som deler interesse for fotografering. Klubben har en uformell møtekultur og legger vekt på frisinnet diskusjon («høyt under taket»).

Klubben anerkjenner alle fotografiske uttrykksformer. Klubben er tilsluttet Norsk Selskap for Fotografi (NSFF) som er en paraplyorganisasjon for landets fotoklubber.

Hvordan kan du treffe oss og bli medlem?

Klubben har møtested på Stranges hus, Klostergaten 28 – Kart
Dørene åpnes ca 19:15 og møtene varer til ca. 21:30-22:00. Klubben har møter 2. og 4. tirsdag hver måned. Her kan du lese mer om våre møter

Du er velkommen til å være med oss på et par møtekvelder før du bestemmer for om du ønsker å bli medlem. Årskontigenten er: kr 700 og betales til kontonr: 3633.37.70940. Ungdommer opp til 25 år betaler 450,-. i årskontingent. Årskontingenten inkluderer også medlemskap i NSFF med alle fordelene det innebærer.

Styret for 2023

Leder: Mikael Tjemsland post@mikaelfoto.no 92093025
Styremedlem/Konkurranseansvarlig  Anne-Berit Reitan
Styremedlem/Kasserer: Erling Berge
Styremedlem  Odd Magne Johansen
Styremedlem: Sture Bjørseth

Møtekvelder

Klubbens intensjon er at møtene skal i størst mulig grad brukes til bildekritikk. I tillegg har vi presentasjoner av spesielle opptaksteknikker, bilderedigering eller visning av bilder. Vi får også besøk av gjester utenfra som holder foredrag for oss. Det skal være høyt under taket og alle skal få komme til ordet og bli hørt. Les mer om møter her.

Konkurranser

Medlemmene oppfordres til å delta på klubbens egne konkurranser, Klubbkonkurransen, Kveldens Bilde, NM i Foto og internasjonale konkurranser. Konkurranser er en spennende og lærerik aktivitet, og mange av medlemmene har høstet mye heder og ære både nasjonalt og internasjonalt.

Mørkerom

Klubben disponerer mørkerom som kan benyttes gratis av medlemmene. Spørsmål kan rettes til Mikael Tjemsland

Utlån av bøker og blader

Klubben har en del fotolitteratur som kan lånes av medlemmene.

Utleie av studiobelysning

Klubben disponerer enkelt studiolysanlegg som kan leies av medlemmene for 150,-/14 dager. Kurs i bruk arrangeres og må gjennomføres før leie.

Kurs

En av klubbens målsetninger er å øke medlemmenes kunnskaper om, og interesse for fotografi. Med jevne mellomrom arrangeres kurs av forskjellig art.