Resultater etter Kveldens bilde – Monokrom Papir

Denne kvelden ble i stor grad viet til papirbilder, noe som begynner å bli sjelden kost i vår digitale verden

. Derfor er det ekstra kjekt å se «håndfaste» bilder for en gangs skyld
. Det gir en annen måte å betrakte et bilde på og enkelte bilder gjør seg også best på papir enn på en skjerm. Det var ingen tema denne gangen annet enn at bildene måtte ha monokrom utførelse.

Ordet Monokrom har greske aner og kommer av ordene mónos «ensom» og chroma «farge»
. Et sort-hvitt bilde er derfor et monokromt bilde fordi det kun består av gråtoner. Men definisjonen passer også til Sepia bilder som består av bruntoner eller bilder i cyanotype som består av blåtoner. Denne kvelden fikk vi bare se sort-hvite bilder, men kanskje de andre monokrome typene kan være noe å tenke på til neste gang vi har konkurranse?

Til gjengjeld var det stor variasjon i motiv. De fleste sjanger var representert blant bidragene som ble lagt ut for diskusjon – portrett, landskap og naturbilder lå spredt utover bordet. Da er det kanskje ikke så overraskende at avstemningen ble svært jevn og vi endte opp med hele 5 femteplasser. Denne kvelden fikk faktisk samtlige bidrag minst en stemme.

Kvelden ble avsluttet med bildediskusjon der både motiv og presentasjon ble diskutert av en engasjert forsamling. Som en kort konklusjon kan det nevnes at når det kommer til papirbilder har presentasjonen mye å si for hvordan bildet blir bedømt. Det kan derfor være lurt å bruke litt tid på dette slik at bildene fremstår fra sin beste side. Om ikke annet sørg i hvert fall for at bildene er helt flate når de blir vist.

Poengene fordelte seg slik:

Plass Autor Tittel Poeng
1 Thor Møller Dan 6
2

Paulius Bruzdeilynas

Haloween 5
3 Kjersti Saltnes Catacombes 2 4
3 Thor Møller Thea 4
5 Mikael Tjemsland Baby 2
5 Rolf Sylta Gammel mann 2
5 Kjersti Saltnes Italian Peraissauge 2
5 Helge Utne Granmeis 2
5 Frode Grindheim Water worship 2
Frode Grindheim The voyage 1
Rolf Sylta Linjer 1
Mikael Tjemsland Ravn 1
Paulius Bruzdeilynas Tåke 1
Helge Utne Omaholmen i Hardanger 1

Samtlige bilder som har fått minst 1 stemme gis 1 poeng.  Bidrag som har plassering etter 5 plass er derfor rangert i tilfeldig rekkefølge.

Reglene er  beskrevet på konkurransesidene.