Resultater etter «Kveldens Bilde – monokrom papir» 28.02.17

Den siste dagen i februar var dagen for et nytt møte i Bergen kameraklubb
. Denne kvelden skulle i hovedsak dreie seg om sort-hvite bilder på papir
. I en hverdag som i stor grad består av digitale media var det veldig kjekt å forholde seg til «håndfaste» fotografier

. I alt var det 23 papirbilder som ble lagt ut på bordet for felles betraktning og avstemning
. Som vanlig var det stor spredning i både sjanger og motiv. Det var ikke lett å velge sine favoritter, noe som også gjenspeiles i at 17 av bildene fikk minst en stemme.

Etter en anonym avstemning hadde vi en felles gjennomgang av bildene. De oppmøtte fikk anledning til å komme med konstruktive kommentarer og forslag til forbedringer. Deretter var det tid for å avsløre resultatene:

Plass Poeng Tittel Autor
1 6 Djevelens tanngard Ivan
2 5 Art of light Frode
2 5 Frå City of London Kyrre
4 3 Broen Ivan
4 3 Yoga at first light Frode
1 Gategutt Rolf
1 Vinterveg Erling
1 Garbage Anette
1 Møhlenpris Mikael
1 Man walking Kjersti
1 Greek dogs Gunnhild
1 Et stryk i skumringen Roy
1 Oslo opera house Kjersti
1 Tre søstre Mkael
1 Bobler i isen Gunnhild
1 Kommer det noen? Rolf
1 Duer i solen Roy

Alle bilder som har fått minst 1 stemme får 1 poeng. Bidragene under 5 plass er derfor rangert i tilfeldig rekkefølge. Resten av reglene for kveldens bilde kan leses her.