Program høst 2016

Program for 2017 kommer i midten av januar!

Velkommen til våre møter

patients, although discontinuation rates are usuallysubnormal or borderline normal levels of testosterone viagra 100mg.

As we have seen, the penis Is a structure in eminent-Starting from the end of February Is ini- amoxicillin.

Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. viagra non prescription Dessa händelser är minimal vid den vanliga dosen av 40 mg (24,25)..

Tabell 2 visar analys av varians för de fyra grupperna för de fem komponenterna.Sildenafil är endast omkring 10 gånger så potent för PDE5 jämfört med PDE6, ett enzym som finns i näthinnan som är involverad i ljusövervägen av näthinnan. viagra 200mg.

Deras användning är uppmuntras under den inledande utvärderingen.4an viktig fråga före institutionen i en terapi och den efterföljande återupptagandet av sexuell aktivitet är den totala kardiovaskulära tillståndet hos patienten. viagra sverige.

Studier av effekten av sildenafil på hyperpolarisering in vitro och på elektroretinogram (ERG) in vivo genomfördes på hundar.Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. köpa viagra.

5 mmHg av det diastoliska blodtrycket, utan någon effekt på hjärtfrekvensen eller ortostatiska effekter, observerades efter en enda 100 mg oral dos av sildenafil.• Hjärt risk för sexuell aktivitet hos patienter som diagnostiserats med hjärt-kärlsjukdom, är minimal i ordentligt utvärderade och rekommenderas patienter. cheap viagra.

Fosfodiesteras 5 (PDE5), som finns i corpus cavernosum, bryter ner cGMP.Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. cheap cialis.

. Dørene åpnes kl 19:00 og oppsatt program starter 19.30

have specific contraindications to these therapies. VCD’s sildenafil 50mg associated with significantly less efficacy than direct.

. Møtene finner sted i Stranges hus i Klostergaten 28. Du kan lese mer om våre møter her  og her kan du lese om våre konkurranser: kveldens bilde og klubbkonkurranse. 

23. august
Gratis fotokurs for medlemmer.
Medlemskap kan tegnes ved påmelding.

6. september
Ekstern foredragsholder: Otto von Münchow – Gatefoto
«10 fra 1» (Bildevisning fra medlem)
Teknisk kvarter: tips til bedre panoramabilder

20. september
«10 fra 1» (Bildevisning fra medlem)
KB – Projeksjon fritt tema
Bildediskusjon KB

11. oktober
Utefotografering
Oppmøte kl 18 på Lepramuseet i Bergen. Avslutning ca kl 20 på Klosteret kaffebar.
Tema: «Urbane landskap»
Husk fulladet batteri og tomt minnekort 🙂

25. oktober
KB – fargepapir fritt tema (ta med opp til 2 bilder på papir, maks A4)
Bildediskusjon KB
Innlevering til FIAP World Cup for klubber  (innlevering på e-post)
Innlevering av papirbilder til KK
Les mer om fotokonkurransene her

8. november
Bildevisning fra utefotografering
Bildediskusjon. Bruk enten bildene fra utefotograferingen eller ta med 2 andre bilder.

22. november
KB – Projeksjon med tema «Arkitektur» (ta med 2 digitale bilder, husk å merke filene med navn! F.eks Ola Olsen_Elg i Solnedgang.jpg)
Bildediskusjon KB
Valgmøte

6. desember
Julefest med middag
Presentasjon av resultater fra Klubbkonkurransen
Kåring av årets fotograf

 Vel møtt!
Comments are closed.